tinta eprint kertas fax cash register berita nasional berita indonesia portal berita harga tiket pesawat tiket pesawat domestik pesan tiket pesawat harga tiket pesawat tiket pesawat domestik pesan tiket pesawat it konsultan it support paket isp code security komunitas it komunitas hacker pakar seo indonesia narasumber seminar master seo berita banten rakyat banten pendekar banten okezone jual mobil bekas toko online gratis

Publications

 

Thorngren.B (2014 a)) ICT inom Handeln 2020- Mobila möjligheter

Thorngren.B ( 2012 a)  E-handelns historia med fokus på tekniken.

Thorngren.B (2012  b)  E-handel  i TELDOK-rapporter

Andersson,P ;Thorngren.B (2008a). Leder teknologisk konvergens till divergerande marknader? I: Mattsson,L-G.Marknadsorientering.Liber.s.257-272.

Andersson,P;Thorngren,B;Markendahl,J:Mäkitalo,Ö  et al(2008b). Mobile Enterprise Services 2.0 -Beyond Connectivity. Wireless@KTH and CIC

Thorngren, B (2007a). A New Wireless World. In: Andersson, P; Essler, U; Thorngren. B (Eds. ). Beyond Mobility. EFI and Studentlitteratur.

Thorngren, B (2007b) INTRO.Teldok gär i mål.

Thorngren, B (2006 a). Network Neutrality. Not as neutral as it seems. Ericsson Business Review. Nr 1.

Thorngren, B (2006 b). Profitable at Any Speed.   In: Grobel, Noam, Feldmann  Mobile Media, Content and Services for Wireless  Communication. New Jersey: Lawrence Erlbaum Publisher.

Thorngren,B (2005)_Mobility_at_ever-higher_speeds ? Coverage vs capacity- an Innovator´s Dilemma. In: Andersson, P, Hertz, Susanna, Sweet, Susanne Perspectives on market networks. EFI. p.159-166.

Thorngren, B, Andersson, P, Bohlin, E & Boman, M (2004 a). Seamless Mobility:more than it seems. Guest Editorial in: INFO. 6(3), p. 169-171.

Thorngren, B (2004). Comments to Bar & Galperin: Building the Wireless Internet Infrastructure – From Cordless Ethernet Archipelagos to Wireless Grids. In: Conference Proceedings. EuroCPR. 2004. Venice.(Also see original Bar & Galperin document.)

Thorngren, B (2003 a). The Telecom Sector. In: Blomgren, H Technical developments in deregulated markets – What we can learn from the telecom, energy, railway and defence sectors. Stockholm:The Swedish Academy for the Engineering Sciences  (IVA).

Thorngren, B (2003 b). Nya konkurrensmöjligheter på den digitala  Marknadsplatsen. I:  Det IT-rättsliga observatoriet. Observatorie-rapport 59/2003

Thorngren, B, Malm, A (2003 c), Skapa sug efter 3G, SVD 6/2 2003

Thorngren, B (2001 a) Why Seamless is important right now. Intro at the Seamless Mobility Workshop in Stockholm. Sept. 18-19.

Thorngren, B (2001 b) 4G before 3G? Contribution at the Seamless Mobility Workshop in Stockholm. Sept. 18-19.

Bohlin, E; Brodin, K; Lundgren, A; Thorngren, B. Eds.(2000).Convergence in Communications and Beyond. Elsevier.North Holland.

Thorngren, B (1994 a). Preparing for the Multimedia Future. Presented at Changing Telecoms Culture in Europe. Financial Times Conferences. London, June 20-21.

Thorngren, B ( 1994 b). Skilj på telenät och  telenät  samt  nätmelon. Svar till NTK ( Näringslivets Telekommitté ) ang. prispolitik. (Se även ”NTK prissättning”.)

Thorngren, B_(1992) _the_Swedish_Telecom_Markets

Thorngren_B_(1990 a)_SwedIsh_Liberalization

Thorngren,B  ( 1990 b) Minnen från  framtiden. Del IV.  Hemma hos Emma  Ringmér 

Kaplan. M, Thorngren. B, Vilgon. M (1985 a) The  Transformation of the  Swedish Telecom Market. COTIM Conf. Prodeedings.

Thorngren, B (1985 b). Emerging Communication Systems. In: Paper in Future Information Systems. STU report no 519-1985. pp. 16-26

Thorngren, B (1984). Minnen från framtiden  (nr 3)  In: Vedin B-A  (Red.). Det sannolika osannolika. SNS Förlag3.

(För  tidigare texter på temat “Minnen från  framtiden” se 1997c, respektive 1979.

Thorngren ,B (1982) Teletoimi muutosten edessä. PUHELIN nr2.

Thorngren,B. (1981) Patterns of  Communication in the Residential Sector. In: Moss,Mitchell( Ed) Telecommunications and Productivity.Addison Wesley. pp 271-276

Thorngren,B (1979) Minnen från framtiden. Nr. 2

Thorngren_B_(1977a) .Silent Actors. In: The Social Impact of the Telephone. Ithiel de Sola Pool (Ed. ). The MIT Press, Cambridge, Mass. p. 374..

Thorngren.B_(1977b) _sekr_MPrapporten

Thorngren, B (1977c)_Minnen_från_framtiden_nr 1.

Ohlin,T ;ThorngrenB_(1976 a). Telekom och regional utveckling- en kontaktrapport.STU 46-1976

Ohlin,T; Thorngren.B ( 1976 b) .Telecommmunication_and_Regional_Development_in_Sweden.

Thorngren,B_(1975) Organisationers_kontaktmönster.Att välja omvärld för utveckling.Statskontoret.26 s. 

Thorngren,B  (1973 a )  Telekommunikationer och regional utveckling. Hur skall utvecklingen kunna utvecklas ? Tidskriften PLAN. s. 283-286

Thorngren ,B (1973 b) Office_location_Dublin

Thorngren,B (1973 c)  Ekonomiska synpunkter på vattenförbundens verksamhet. SOU 1973: 31

Thorngren, B ( 1972) Studier i lokalisering: Regional strukturanalys-Informationsöverföring mellan organisationer. Dokt. avh. HHS

Thorngren,B (1972). KOMM 71. Kommunikationsundersökning vid statliga myndigheter. Tidskriften PLAN s. 39-46

Thorngren, B  (1971 a) KOMM 71. Kommunikationsundersökning vid  statliga myndigheter. EFI. Rapport 92 s.

Thorngren (1971 b). KOMM 71. Summary version in English.

Thorngren(1971 c). Vi behöver diskutek i teleåldern. Tidskriften PLAN s. 153.-154

Thorngren, B. (1970 a). Kan utvecklingen utvecklas? I: Lundberg E. , Ekonomiskt politik i förvandling. EFI. Norstedts. p. 278-286.

Thorngren, B (1970 b). How Do Contact Systems Affect Regional Development?  Environment and Planning. 2, p. 409-427.

Thorngren, B (1970 c) Hur påverkar kontaktsystem den regionala utvecklingen? SOU 1970:15. p. 10:2-10:24

Thorngren,B ( 1970 d) Lokalisering av universitet och  högskolor. NKS-rapport 3-1970. s. 15-28

Thorngren,B (1968 a ) Att hämta stordriftsfördelar utifrån.I: Carlsson,Torsten, Väckarklocka för direktörer. 12 debattinlägg om strukturomvandling och innovation .Prisma

Thorngren,B ( 1968 b). Lokalisering och Regionutveckling –  att Påverka det ” Opåverkbara”. Bedriftsokonomen 30(1968):4. s.172-181.

Thorngren,B (1968c c) Att  Förändra Förändringen. Tidskriften PLAN.s.247-251.

Thorngren,B ( 1968 d). Marknadsföring och marknadskommunikation  som forskningsfält.Rapport från  en av Forskningsberedningen  tillsatt arbetsgrupp.  Inför grundandet av MTC ((Marknadstekniskt Centrum)

Thorngren,B.(1967).Reg. External Economies. Diss,

Thorngren, B (1967 b )Regional Economic Interaction and Flows of Information. In: Proceedings of the Poland-Nordic Regional Science Seminar in Copenhagen.Oct 2-4,1967

Thorngren_B_1967_ Lic.seminarium

Thorngren, B ( 1966 a) External Economies of the Urban Core. In: Urban Core and the Inner City. Proceedings of the International Study Week, Amsterdam, Sept. 11-17, 1966. Ed: Michael H. M. van Hulten. Univ. of Amsterdam. Leiden. Brill.

Thorngren (1966 b) Samhälls- och företagsekonomiska aspekter på lokalisering.